چشم انداز

 

مرکز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني  از ابتداي سال 1398 چشم انداز و نقشه راه پنج ساله اي را براي خود ترسيم كرده كه فعاليت هاي خود را بر مبناي آن و براي رسيدن به اهداف تعيين شده عملياتي مي سازد

 

در  "مقدمه" نقشه راه آمده است:

 

ترجمه توليدات علمي و ادبي و معرفي آراء و انديشه‌هاي اسلامي -  ايراني از زبان فارسي به ديگر زبان‌ها كه به نهضت ترجمه شهرت يافته يكي از مهم‌ترين اهداف فرهنگي نظام جمهوری اسلامی ایران و از عوامل مؤثر در ماندگاري، تأثيرگذاري و انتقال فرهنگ، اندیشه و تمدن  ايران اسلامي به ديگر ملل دنيا است كه در برهه  گسترش ارتباطات بشری و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت مضاعف و ضرورت غيرقابل انكار است. در این راستا، ترجمه ذخائر مکتوب در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی و  انقلاب اسلامي به زبان‌های خارجي، می‌تواند ملل و اندیشمندان جهان را با توليدات علمي و آرا و انديشه‌هاي متفكرين ايراني و مسلمان بيشتر آشنا سازد.

مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در سال 1389 بنا بر ماده واحده مصوب  ششصد و هشتمين جلسه مورخ 1386/4/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ؛ تاسيس شده است.  گسترش آموزه هاي اسلامي ناب و گفتمان انقلاب اسلامي ؛ افزايش سهم و تاثير آراء انديشمندان اسلامي و ايراني در جريان هاي فكري و توليدات علمي و فرهنگي جهان امروز ؛ بهره گيري ساير ملل از گنجينه هاي معارف اسلامي و علوم انساني نگاشته شده به ساير زبان ها از طريق گسترش ترجمه و نشر اين گنيجينه ها به زبان هاي ديگر ؛بعنوان اهداف مركز در اساسنامه ذكر گرديده است.

مركز ساماندهي ترجمه و نشر  وظیفه دارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت های فرهنگی- بین المللی کشور و ایجاد انسجام و هم افزایی در فعالیت های فرهنگی- بین المللی زمینه تحقق اهداف فوق  در خارج از کشور را فراهم سازد. یکی از عوامل ضروری برای موفقیت در این مسیر داشتن نقشه راه و برنامه راهبردی بلند مدت است. از این رو، تلاش شد با استناد به اسناد بالادستی بویژه منویات مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام در حوزه فرهنگی- بین المللی، و اساسنامه مركز و بهره گیری از تجارب گذشته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني ، نقشه راه مركز برای یک دوره زمانی پنج  ساله تدوین شود.

این نقشه با هدف بازمهندسی مركز ، مهندسی معرفي فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي در سطح جهان و  با شعار تحول سازمانی، هم افزایی ملی و اثربخشی فراملی تدوین شده است و رویکرد حاکم بر آن سازماندهی، هدایت، انسجام، هم افزایی و نظارت و ارزیابی فعالیت های ترجمه و نشر بین المللی نظام است.

 

 

 نقشه راه مركز  ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني  "چشم انداز "؛"هدف كلان" و "راهبرد كلان" مركز را چنين تعريف كرده است:

 

الف- چشم انداز:

دست یابی به نهادي  سرآمد و مرجع در  ساماندهي  و توسعه  فعاليت هاي مرتبط با امر ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني از فارسي و عربي به ساير زبان ها

ب-هدف کلان:

شکل گیری مرکزی علمی- تخصصی برای سیاستگذاری، هم افزایی، هدایت و نظارت و ارزیابی در حوزه های ترجمه، نشر، معرفی و تبلیغ، و دسترسی به ترجمه ها در زمینه معارف اسلامی و علوم انسانی  

 

ج- راهبرد کلان:

 باز مهندسی ساختاري مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني  و توسعه ظرفيت هاي علمي تخصصي و نرم افزاري و توانمندي هاي درون زا  و پایدار آن و نهادينه سازي ارتباط هدايتي آن با بخش هاي فعال دولتي و غير  دولتي در عرصه ترجمه و نشر زين سو

در ادامه " 11 راهبرد" ؛"11 هدف عملياتي" و" 35 راهكار "براي تحقق چشم انداز در نظر گرفته شده است.