رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر

معارف اسلامی و علوم انسانی

 

 

محمد رسول الماسيه

متولد سال 1340  و داراي دكتراي علوم سياسي است كه از آذر سال 1397 با حكم رئيس  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به رياست مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني منصوب شده است.

او قبلا در جايگاه هاي  كارشناس فرهنگي ؛رئيس اداره شرق اسيا ؛معاون و مدير كل توسعه روابط فرهنگي اسيا و اقيانوسيه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي و هم چنين بعنوان كارشناس فرهنگي ؛ معاون رايزن و رايزن فرهنگي در كشورهاي حوزه شرق و جنوب شرق آسيا خدمت كرده است.

 

شماره تماس : 88153642                نشانی پست الکترونیک :   mr_almasieh@yahoo.com