به نام خدا

كانون‌هاي زبان- فرهنگ

مقدمه :

ترجمه توليدات علمي و ادبي و معرفي آراء و انديشه‌هاي اسلامي -  ايراني از زبان فارسي به ديگر زبان‌ها كه به نهضت ترجمه شهرت يافته يكي از مهم‌ترين اهداف فرهنگي نظام جمهوری اسلامی ایران و از عوامل مؤثر در ماندگاري، تأثيرگذاري و انتقال فرهنگ، اندیشه و تمدن  ايران اسلامي به ديگر ملل دنيا است كه با وجود گسترش ارتباطات بشری و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت مضاعف و ضرورت غيرقابل انكار ‌است. ترجمه مهم ترين ابزار براي انتقال مفاهيم و ارزش هاي فرهنگي از يك قلمرو فرهنگي و زباني به قلمرو ديگر است.

يكي از اهداف مركز ساماندهي ترجمه و نشر در راستاي رشد و توسعۀ زیرساخت های لازم در داخل و خارج از كشور، ايجاد و توسعه کانون های زبان - فرهنگ ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انساني با همكاري مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي کشور مي باشد.  ايجاد كانون هاي زبان فرهنگ و نقش آنها در پيش برد سياست ها و برنامه ها در حوزه هاي مربوطه امري ضروري است و موجب ارتقای روابط فرهنگی میان ایران با سایر کشورها خواهد شد.

در اين راستا مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني به عنوان يك مركز علمي و تخصصي به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي خود در راستاي كليه اسناد فرادستي مبني بر ضرورت معرفي و ارائه منابع غنی معارف اسلامی و علوم انسانی به زبانهای دیگر و بعبارتی اهتمام به امر نهضت ترجمه زين سو (فارسي به زبان‌هاي خارجي) ،  اقدام به تشكيل گروه هاي علمي تحت عنوان كانون زبان- فرهنگ كرده است.

کانون‌هاي زبان- فرهنگ به عنوان مهم‌ترین ركن علمی مرکز و به مثابه انديشكده، مركب از صاحبنظران و كارشناسان زبده فرهنگي است كه با تشخيص نيازها و تعيين اولويت‌هاي ترجمه و نشر، مطابق با  ذائقه‌هاي فرهنگي هر منطقه، و رصد و پايش و نقد و بررسي آثار موجود و شناسايي و معرفي مترجمان خبره و ارائه نظرات كارشناسانه، مسئولين مركز را در وظيفه مهم سياستگزاري حمايتي هدايتي و نظارتي ياري مي‌دهند.

 

در سالهاي گذشته  جلسات مقدماتي و تبادل نظر  كانونهاي زبان فرهنگ زير با همت مركزساماندهي ترجمه و نشر و با همكاري ديگر نهادهاي علمي كشور در مقاطع زماني تشكيل گرديده است.

كانون زبان فرهنگ انگليسي

كانون زبان فرهنگ  اسپانیولی

كانون زبان فرهنگ آلمانی

كانون زبان فرهنگ فرانسوي

كانون زبان فرهنگ ترکی- استانبولی

كانون زبان فرهنگ اردو 

كانون زبان فرهنگ گرجی

كانون زبان فرهنگ ارمنی

 بهره گيري از توان علمي و تجربي صاحب نظران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه تجربه خدمت در حوزه هاي زبان فرهنگ دارند و هم چنين  شخصيت هاي علمي و فرهنگي داخل و خارج از كشور در راستاي تحقق برنامه هاي  مركز از جمله اهداف اين كانون ها مي باشد.