آدرس : تهران، بزرگراه رسالت روبروي مصلي امام خمینی، مجتمع امام خميني(ره)، ساختمان شماره 14

مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی

تلفن:88153692-021

نمابر: 88493823-021

آدرس پست الكترونيك: info@cotp.ir

صندوق پستی : 158153516