پیشنهاد من

بسمه تعالی

مرکز سازماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی عهده دار وظیفه بزرگ زمینه سازی جهت معرفی اندیشه‌های ایرانی اسلامی به اندیشمندان و علاقه‌مندان سایر کشور‌هاست. شما نیز می‌توانید در انجام این وظیفه مقدس مشارکت نموده و سهمی در گسترش معارف اسلامی و علوم اسلامی برخاسته از آن داشته باشید. لطفا پروژه مورد نظر خود را بر اساس فرم زیر پیشنهاد و میزان و نوع مشارکت خود را تعیین فرمایید تا برای گنجاندن در برنامه‌های ترجمه و نشر مورد بررسی قرار گیرد.

پروژه پیشنهادی شما در چه زمینه‌ای می‌باشد Top
مشخصات ثبت کننده Top
مشخصات پروژه پیشنهادی Top