لیست مترجمین

1 - 20 of 118
ردیف نام نام خانوادگی رشته آثار منتشر شده زبان‌های تخصصی
1 فروغ جهانبخش اسلام شناسی اسلام دموکراسی و مدرنیسم انگلیسی
فارسی
2 ویکتوریا طهماسبی فلسفه سیاسی لویناس و عدم خشونت انگلیسی
فارسی
3 صمد یلشکویچ فلسفه اسلامی اخلاق عملی تالیف ایت الله مهدوی کنی
الدعا عند اهل البیت تالیف ایت الله آصفی که از عربی به بوسنیایی ترجمه شد
فارسی
انگلیسی
عربی
4 لطفی ابکش فلسفه اسلامی منطق صوری تالیف دکتر محمد خوانساری
آرا اندیشمندان مسلمان درباره تعلیم و تربیت تالیف علی رضا اعرافی
شرح حدیث معراج ایت الله علی سعادت پرور
فارسی
5 معمر کدریچ زبان و ادبیات فارسی ترجمه کتاب "دا"
«انسان و سرنوشت» شهید مطهری
تذکره‌الاولیا
دیوان شمس - مولانا جلال الدین رومی
فارسی
انگلیسی
6 میلوش دلیچ شرق شناسی قصه های سبلان صربی
انگلیسی
فارسی
7 پتار یاناچکویچ زبان و ادبیات فارسی شاهد بر جنگ و صلح-برگ اطلاعاتی برای پناهندگان کودک بدون سرپرست فارسی
صربی
عربی
8 آلکساندر دراگویچ سیاست شناسی دین شطرنج با ماشین قیامت (ترجمه)
نهج البلاغه (ترجمه)
صحیفه سجادیه (ترجمه)
تمدن نوین ایرانی- اسلامی (تألیف)
بوستان سعدی (ترجمه)
فارسی
انگلیسی
عربی
9 دیان اسپاسیویچ تروریسم و امنیت جرایم سازمان یافته قصه های معنوی ایران (محمد جعفری)
جشن های ایرانیان (عسکر بهرامی)
ارداویرافنامه (بهشت ودوزخ (رضا مرادی غیاث آبادی)
افسانه های پارسی (پیمان اردشیری)
قصه های تازه از کتاب های کهن (مهدی آذر یزدی)
–کتیبه ای هخامنشی (خط میخی پارسی باستان)
فارسی
انگلیسی
روسی
10 مژگان اخضر پزشکی قصص قرانی آلمانی
11 میترا شاهمرادی گرافیک من جهان را با نور نقاشی می کنم
هزار و یک شب
هنر وطن من است
آلمانی
12 علی هوفمن فیزیک قصص قرانی آلمانی
13 معصومه لطفی علوم اجتماعی قصص قرانی آلمانی
14 احمد طاهری فارسی
15 رائول (شیخ جعفر) Raúl گونزالز بورنز González Bórnez El Corán
Destellos de Al-Huseyn
Palabras, consejos y discursos de Seyed al-Shuhadá Abu Abdel lah al-Huseyn sobre él la paz
Comentario al mensaje de Seyed Alí Jameneí a los jóvenes de Europa y Norteamérica
El Gobierno Islámico
Wahabismo no es Islam
فارسی
عربی
16 توماس اوگر موسیقی شناسی تطبیقی مقام سه گا
سیکاه. تطبیق موسیقى اصیل عراق و ایران بواسطهٔ نمونهٔ مقامى مشترک
وجوه تشیع امامیه و تأثیرات تاریخى و سیاسى آن در ایران
نگارش برنامه هاى رادیوئى
آلمانی
فارسی
انگلیسی
17 منوچهر امیرپور اسلام شناسی و زبان شناسی از ترجمه منتخب آثار استاد شهید مطهری
ترجمه آثار دکتر شریعتی
فرهنگ علوم انسانی و زبانشناسی
فرهنگ سیاسی
آلمانی
انگلیسی
18 سید فرخ معینی کرمانی زبان و ادبیات آلمانی انتشار ماهیانه نشریه الکترونیکی « از دیگران » و توزیع الکترونیکی آن
تالیف کتب Hörzu به آلمانی
آلمانی
انگلیسی
19 Michele Marelli زبان فارسی سفر به گرای 270 درجه احمد دهقان ایتالیایی
20 Stefano Pellò زبان و ادبیات فارسی غزلیات حافظ ایتالیایی
1 - 20 of 118