تاريخ انتشار: سه شنبه 20 اسفند 1398 - 11:38
ترجمه و انتشار

کتاب انسان و سرنوشت در آفریقا به زبان امهریک ترجمه و منتشر شد

به کوشش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی کتاب 'انسان و سرنوشت' اثر استاد شهید مرتضی مطهری به زبان امهریک ترجمه و منتشر گردید.

 به کوشش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی کتاب 'انسان و سرنوشت' اثر استاد شهید مرتضی مطهری به زبان امهریک ترجمه و منتشر گردید.

اين كتاب دارای مقدمه ای تحت عنوان "علل انحطاط مسلمين" است و در آن به بحث درباره برخى موضوعات از جمله اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر اختصاص يافته است. منظور از طرح اين مسئله در اين كتاب اولاً تحقيق در اين خصوص است كه آيا اعتقاد به سرنوشت، آن طور كه قواعد فلسفى ايجاب مى‌كند، از نوع عقايد و افكارى است كه معتقدين خود را به سستى و تنبلى مى‌كشاند و مردمى كه به اين عقيده مى‌گرايند ناخودآگاه به انحطاط كشيده خواهند شد، يا اين عقيده اگر درست تعليم داده شود چنين تأثير سوئى ندارد؟

ثانياً اينكه اسلام اين مسئله را چگونه و به چه طرزى تعليم داده است و تعالیم اسلامى در اين زمينه چه تأثيرى در روحيه پيروان اسلام مى‌تواند داشته باشد؟

 استاد شهيد مطهرى با طرح دقيق این مسئله در اين كتاب، به خوبى توانسته است شبهات موجود در باب نسبت آزادى و اراده انسان با قضا و قدر الهى را پاسخگو باشد و تحليلى درست و روشن از اين موضوع در اختيار خواننده كتاب قرار داده است.