تاريخ انتشار: سه شنبه 12 آذر 1398 - 09:39
رونمایی کتاب

ترجمه روسی کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد

نویسنده کتاب «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» : هدف از تالیف کتاب را ، شناخت ماهوی مخاطبان و اتباع غیرایرانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بیان نمود.

امیر صادقی نشاط در مراسم رونمایی از ترجمه روسی کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در محل خبرگزاری مهر برگزار گردید گفت:

کتاب «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» برای مخاطبان غیرایرانی و اتباع خارجی نوشته شد تا آنها بتوانند با مطالعه این کتاب شناخت ماهوی از جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورند. این کتاب تاکنون به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده و اکنون نیز ترجمه روسی آن رونمایی می‌شود.

این اقدام با ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و برای این که مردم دنیا بدانند جمهوری اسلامی چیست؟ صورت گرفت.

با توجه به تبلیغات سویی که علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های دنیا انجام می‌شود، نیاز به مرجعی که بتواند به لحاظ حقوقی نظام جمهوری اسلامی را توضیح دهد، به شدت حس شد. این کتاب در عین مختصر بودن، هم شرح احکام و عقاید اسلامی است که مبنای قانون اساسی است و هم شرح مختصری است از خود این قانون.

صادقی نشاط نویسنده کتاب که عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است، در این نشست گفت:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانیه و مانیفستی است از حقوق اسلام در امر حکومت.

اگر کسی بخواهد متوجه شود که احکام اسلام در امر حاکمیت چیست و حقوق متقابل حاکمان و ملت کدامند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع مناسبی است. چرا که در اصول قانون اساسی هم از اصول عقاید اسلامی صحبت شده و هم از احکام اسلام ، در حقوق متقابل حاکمان و مردم. اسلام و به تبع آن قانون اساسی ما حاکمیت را در اصل متعلق به خدا می‌داند و مسلمان‌ها وقتی ایمان به خدا و پیامبر می‌آورند، باید این نکته را بپذیرند.

صادقی نشاط ادامه داد: اما خدا این حاکمیت را از طریق خود مردم بر مردم اعمال می‌کند. یعنی انتخابات اساس حاکمیت و حکومت در جمهوری اسلامی است. یعنی عوامل اساسی حکومت در جمهوری اسلامی از ولایت فقیه گرفته تا سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه همه مبتنی بر انتخاب مردم هویت پیدا می‌کنند.