ارزش میراث صوفیه

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی The Value of Sufi Heritage
زبان مقصد:
ناشر: انتشارات امیر کبیر
تاریخ نشر: 1378
تعداد صفحه: 316
نوبت چاپ: 17
متن معرفی کتاب:

این کتاب پژوهشی علمی در مورد قلمرو عرفان، حكمت صوفیه و ارزیابی نقاط مثبت و منفی در آراء و عمل‌كرد صوفیان است. مؤلّف در کتاب ارزش میراث صوفیه درباره‌ی این که تصوّف چگونه از زهد آغاز شد و به محبّت گرایید و سرانجام آن چیزی شد که امروزه می‌شناسیم، توضیح داده است. هم‌چنین درباره‌ی تاریخ، عقاید صوفیه و آداب و رسوم بزرگان این قوم در این کتاب سخن به میان آمده است. آنچه در این کتاب آمده، جست‌وجویی‌ست در تاریخ تصوّف، با کوششی برای ارزیابی میراث صوفیان. در این کتاب، نویسنده تنها خواسته دورنمایی از موضوعات مرتبط با تصوّف ترسیم کند. عناوین فصل‌های این کتاب عبارت‌اند از: «قلمرو عرفان»، «زهد و محبّت»، «شیخ و خانقاه»، «حکمت صوفیه»، «دفتر صوفی»، «تصوّف در ترازو» و «از میراث صوفیه».