بچه‌های کارون

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی The Children of Karoun
زبان مقصد:
ناشر:
تاریخ نشر: 1392
تعداد صفحه: 238
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

داستان این کتاب درباره‌ی اشغال و آزاد سازی خرمشهر از نگاه چند نوجوان است که در کنار رود کارون در سنگر نیروهای ایرانی به سر می برند. کتاب برای گروه سنی نوجوان نوشته شده و شخصیت‌های شوخ و طناز، ماجراها را به پیش می‌برند. نویسنده قصد دارد که واقعیت‌های جنگ و قهرمانان واقعی را به گروه سنی نوجوان بشناساند. راوی در این داستان ، روایت می‌کند که نوجوانی با وساطت مادرش به میدان جنگ می‌آید. نوجوان قصه تلاش می‌کند تا وظیفه‌ی خود را به طور دقیق انجام دهد، هر چند شیطنت‌های نوجوانانه از او سر می‌زند. حوادث داستان از مقطع اشغال خرمشهر شروع می‌شود تا آزاد سازی خرمشهر ادامه می یابد.