بازارهای ایرانی

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Iranian Bazaars
زبان مقصد:
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی
تاریخ نشر: 1393
تعداد صفحه: 120
نوبت چاپ: 5
متن معرفی کتاب:

نویسنده در این کتاب به بررسی پیشینه‌ی تاریخی بازارهای ایرانی، لغت‌شناسی بازار، بررسی برخی از ویژگی‌های کارکردی بازارها، نحوه‌ی اداره‌ی بازار در قدیم پرداخته، سپس ویژگی‌های معماری بازار و شناخت عناصر و فضاهای معماری بازارها و نحوه‌ی توسعه‌ی بازارها را تشریح نموده‌است.