آتش خاموش

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Dead Fire
زبان مقصد:
ناشر: علمی
تاریخ نشر: 1327
تعداد صفحه: 174
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

داستان‌های اولیه‌ی احساساتی اوست که اغلب به شیوه‌ی خاص«او. هنری» است که معمولاً گره داستان تنها از طریق تقابل دو امر یا دو مفهوم یا دو جریان گشوده می‌شود.

«شهری چون بهشت» : دومین مجموعه‌ی او، هم از نظر «نثر» و هم از لحاظ «فضا و ساخت» با «آتش خاموش» فاصله‌ی بسیار دارد وبامجموعه‌ی «به کی سلام کنم» فاصله‌ی بسیارتر. اما شاهکار وی رمان مشهور «سَووشون» به شمار می رود که «نوعی‌ترین» و پرخواننده ترین رمان ایرانی بوده است.