اخلاق و روابط بین‌الملل

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Ethics and International Relations
زبان مقصد:
ناشر: دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ نشر: 90
تعداد صفحه: 585
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

کتاب اخلاق و روابط بین‌الملل در اصل جنبه‌‌های اخلاقی را در روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب، دربردارنده‌ی بیست مقاله در ارتباط با تبیین جنبه‌‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل است که حول سه محور «مباحث نظری و مفهومی اخلاق و روابط بین‌الملل»، «مباحث عملی و کاربردی اخلاق و روابط بین‌الملل»، و «اسلام، اخلاق، و روابط بین‌الملل» تدوین گردیده‌اند. «تحلیل معرفت‌شناختی تعامل اخلاق و حقوق بین‌الملل»، «بررسی مقایسه‌ای مفهوم صلح در دو وضعیت هژمونیک و پلورالیستی»، «کانتی‌‌ها و نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل: اخلاق و انترناسیونالیسم لیبرال»، «اخلاق‌گرایی هنجاری در منطقه‌گرایی جدید»، «مبانی و اصول اخلاقی اسلام در روابط بین‌الملل» و «اخلاق، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل» از جمله‌ی مقاله‌‌های مندرج در این کتاب‌اند.

به باور نویسنده با در نظر گرفتن این که در حوزه‌ی روابط بین‌الملل ـ چه در ایران و چه در دیگر کشورها ـ مفاهیمی مانند «قدرت»، «منافع» و «زور» حرف اوّل را می‌زنند و همین امر نقش اخلاق و ارزش‌های والا را در روابط بین‌الملل کم‌رنگ نموده است، در هزاره‌ی جدید، اخلاق در بسیاری از برهه‌ها قربانی سیاست بین‌الملل می‌شود. از همین رو نویسنده در این کتاب به تبیین این موضوع و ترسیم راهبرد‌های اساسی در زمینه‌ی تصحیح اخلاق بین‌الملل همّت گماشته است.