وحدت اسلامی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت (ع)

محمد علی تسخیری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
تاریخ نشر: 89
تعداد صفحه: 104
محل نشر:
سال نشر: 89
تعداد صفحه: 104
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب