نیایش امام حسین در صحرای عرفات

علامه محمد تقی جعفری
عنوان انگلیسی: Imam Husain ' s Supplication in Mount Arafat
ناشر: موسسه تدوین ونشر علامه جعفری
تاریخ نشر: 75
تعداد صفحه: 174
محل نشر:
سال نشر: 75
تعداد صفحه: 174
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب