نگاهی نو به سیاست و فرهنگ

رضا داوری اردکانی
ناشر: انتشارات سخن
تاریخ نشر: 96
تعداد صفحه: 592
محل نشر:
سال نشر: 96
تعداد صفحه: 592
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب: