نقطه های آغاز در اخلاق عملی

آیت ا... مهدوی کنی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تاریخ نشر: 1387
تعداد صفحه: 64
محل نشر:
سال نشر: 1387
تعداد صفحه: 64
نوبت چاپ: 7
متن معرفی کتاب:

نويسنده در مقدمه ی كتاب با اشاره به تاريخ علم اخلاق دراسلام به ديدگاه هاي گوناگون دراين باره اشاره نموده و با تقسيم بندي اخلاق به اخلاق نظري  ، اخلاق تطبيقي و اخلاق عملي به بحث " اخلاق عملي " پرداخته است. وي اخلاق عملي را مشتمل بر آداب و دستورهاي خاصي مي داند كه در مسير تزكيه و تهذيب ، التزام به آن ها ضرورت دارد و شخص را به هدف نزديك مي سازد. كتاب از بيست و دو فصل تشكيل شده و در مقدمه از مباحث آن ، تحت عنوان " نقاط آغاز " ياد شده است. براين اساس ، مؤلف كوشيده ضرورت رسيدن به همان " نقاط آغاز " را تشريح نمايد. برخي ازاين نقاط آغاز عبارتند از : معرفه النفس ، يقظه ، تذكر ، تفكر و تدبر ، تولي و تبري ، علم به شرايع و احكام ، انتخاب دوستان صالح و همفكر ،و پرهيز از محرمات. نويسنده دراين كتاب با تكيه بر آيات قرآن  و احاديث مي خواهد جنبه هاي نظري مباحث اخلاقي را در عرصه ي كار و عمل نشان دهد.

پیشنهاد ترجمه کتاب