نظام سیاسی ایران

عباس منوچهری
ناشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تاریخ نشر: 1382
تعداد صفحه: 296
محل نشر:
سال نشر: 1382
تعداد صفحه: 296
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب