منظومه حیدربابا به همراه اشعار ترکی شهریار*

سید مهدی حسینی
عنوان انگلیسی: Shahriyar ' s Haidarbaba and other Azari Poems
ناشر:
تاریخ نشر:
تعداد صفحه:
محل نشر:
سال نشر:
تعداد صفحه:
نوبت چاپ:
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب