مکتب فلسفی اصفهان

محمد علی مدرس مطلق
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تاریخ نشر: 1389
تعداد صفحه: 220
محل نشر:
سال نشر: 1389
تعداد صفحه: 220
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب