معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران- شرح مختصر قانون­اساسی

دکتر امیر صادقی نشاط - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
ناشر: انتشارات الهدی
تاریخ نشر: 78
تعداد صفحه: 194
محل نشر:
سال نشر: 78
تعداد صفحه: 194
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب