گزیده تاریخ ایران

رضا شعبانی
ناشر: انتشارات الهدی
تاریخ نشر: 1390
تعداد صفحه: 468
محل نشر:
سال نشر: 1390
تعداد صفحه: 468
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب:

این کتاب، شرح مختصری از وقایع تاریخ ایران است که هدف از تألیف آن ، اطلاع‌رسانی و آشنا نمودن عامه‌ی مخاطبان خارجی با فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی، است. مباحث کتاب با نگاهی اجمالی به دوره‌ی قبل از اسلام، پی‌گرفته‌شده، سپس سلسله‌ها و ادوار مختلف تاریخ ایران تا ظهور انقلاب اسلامی به اجمال بازگو شده‌است. بر این اساس، بخش کوچک‌تر کتاب به شرح احوال سلسله‌های پیش از اسلام ایران از مادها و هخامنشیان تا جانشینان اسکندر مقدونی و روی کار آمدن اشکانیان و ساسانیان اختصاص دارد. اما نویسنده در بررسی رویدادهای مهم تاریخ ایران بعد از اسلام و به‌خصوص از زمانی که حکومت‌های کوچک و بزرگ (طاهری، صفّاری، سامانی، علویان، آل زیاد و آل بویه) و ترک‌تبار(غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی) بر ایران حکومت راندند جزئیات بیشتری را ذکر کرده‌است. فاجعه‌ی دردناک حمله‌ی مغولان و کشتار وسیع مردم، شرح دیگر وقایع کتاب است که با ذکر اقتدار و افول سلسله‌ی صفویان، ظهور نادر، عصر قجرها و سلسله‌ی پهلوی و حوادث برجسته‌ی این دوره‌ها، همراه است.

پیشنهاد ترجمه کتاب