کتاب ایران تاریخ هنر

حبیب الله آیت اللهی
ناشر: انتشارات الهدی
تاریخ نشر: 1389
تعداد صفحه: 390
محل نشر:
سال نشر: 1389
تعداد صفحه: 390
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب:

مباحث این کتاب از دو بخش عمده تشکیل شده است. بدین سان که در بخش نخست، هنر ایران پیش از اسلام و در بخش دوم، هنر ایران پس از اسلام تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. مبحث پایانی کتاب نیز درباره‌ی هنر در جمهوری اسلامی است. بخش نخست کتاب با اطلاعاتی درباره‌ی فلات ایران وزندگی و هنر جوامع اولیه‌ی ساکن ایران آغاز می شود؛ سپس هنر دوره‌ی قبل از مادها، دوران ماد، هخامنشی، سلوکیان و اشکانیان، و ساسانیان معرفی می‌گردد. در این بخش به هنرهایی نظیر معماری، نقوش برجسته، پیکر تراشی، فرش، پارچه و موسیقی پرداخته شده و در بخش دوم هنر دوران آغازین اسلام، دوره‌های سلجوقی، مغول، صفویان، قاجار و پهلوی تشریح گردیده است. معماری مساجد و گنبدها، گچبری و آجرکاری، هنرهای تجسمی، مینیاتور، نقاشی ، سینما و نمایش از مباحث اصلی این بخش هستند. در بخش هنر در جمهوری اسلامی نیز اطلاعاتی از این دست آمده است: معماری و شهرسازی هنرهای تجسمی، نقاشی، نگارگری، صنایع دستی، سینما و نمایش .

پیشنهاد ترجمه کتاب