اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) سیاست به مثابه صراط

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Imam Khomeini ' s Political Thought: Politics as Path
زبان مقصد:
ناشر: انتشارات سمت
تاریخ نشر: 1391
تعداد صفحه: 440
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب:

این کتاب در دو فصل تدوین شده است. فصل اول شامل بخش های: استعاره و اندیشه ورزی، زبان سیاسی اسلام، مباحث نظری صراط در قرآن کریم، و استعاره ی صراط و مفهوم غایت در اندیشه ی سیاسی اسلام.

فصل دوم شامل مباحث اصلی کتاب با این موضوعات: صراط در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، زبان سیاسی امام خمینی(ره)، چهارچوب و دستگاه معنی شناختی «راه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، و صراط در اندیشه ورزی سیاسی امام خمینی(ره). بدین ترتیب، نویسنده در این کتاب تلاش نموده تا ابعاد اندیشه و دیدگاه های سیاسی امام خمینی(ره) را تبیین کند. وی به همین منظور این مباحث را مطرح می سازد: منشأ غایت حکومت،  انواع حکومت ها، ولایت فقها، نحوه ی نظام ولایت فقیه و مشروعیت و مبانی آن، حدود اختیارات ولی فقیه، جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام، آزادی و لیبرالیسم، و دین و سیاست.