اخلاق در عصر مدرن

نویسنده:
عنوان در زبان مبدا : Ethics in Modern Age
زبان مقصد: فارسی/ Persian
ناشر: سخن
تاریخ نشر: 1391
تعداد صفحه: 283
متن معرفی کتاب:

کتاب اخلاق در عصر مدرن، در یک نگاه کلّی، حاوی نگرانی‌های نویسنده از زوال اخلاق عمومی و جست‌وجوی راه‌کارهایی برای احیای ارزش‌های اخلاقی در جامعه است. نویسنده مقصد کلّی دین را حقوق و اخلاق خیر می‌شمارد. از نظر وی، شریعت، قانون خداست و حقوق را قانون‌گذار تعیین می‌کند ولی انتخاب‌های اخلاقی در فرایندی آزادانه، در مقام ملاحظه و مصلحت صورت می‌پذیرند که تمایزات فرهنگی، تفاوت‌های اجتماعی کشورها، مناسبت‌های مقامی و شخصیتی و... در آن دخیل‌اند. نویسنده در مقام تحلیل کارکرد دستگاه اخلاقی در غرب، توضیح می‌دهد که تاریخ غرب، تاریخ غلبه است و از حدود یک قرن پیش تا کنون اخلاق در جهان متجدّد به سمت حضیض رفته است و از همین روست که نخبگان این جوامع از آینده‌ی اخلاق و سیاست اظهار نگرانی و وحشت می‌کنند.

این کتاب، علاوه بر مقدّمه، حاوی مطالبی در حوزه‌های: «اخلاق و فرهنگ، اخلاق و سیاست، اخلاق و حقوق، عدالت و سیاست، اخلاق پزشکی، اخلاق در جهان علم و مهندسی، اخلاق به مثابه‌ی فصلی از الهیات، و تدبیر خانواده در حکمت متعالیه» است. این کتاب در یک توصیف کلّی، به تبیین رابطه و تعامل میان اخلاق با فرهنگ و سیاست و... می‌پردازد و تأثیرات اخلاق را بر شاخه‌های دیگر، از الهیات گرفته تا جهان علم و مهندسی بررسی می‌نماید.