اسماء و صفات حق

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Divine Names and Attributes
زبان مقصد:
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ نشر: 1390
تعداد صفحه: 316
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: 4
متن معرفی کتاب:

در این اثر، مؤلف ضمن بیان مقدمه ای در باب معرفت و صفات حق به  بحث درباره ی اسماء و صفات حق پرداخته، سخنان حکما، متکلّمان و برخی ارباب سلوک را درباره اسماء و صفات الهی آورده و اختلاف نظرهایی را که در باب اسم و مسّمی مطرح می شود، بحث و بررسی نموده است. دکتر دینانی معتقد است: در زمینه ی توحید و خداشناسی مسأله ای مهم تر از اسماء و صفات نیست و اساساً شناخت و راه انسان در توحید از طریق اسما و صفات حق صورت می گیرد. از نظر وی، مظهر صفات و اسماء حق در وجود انسان است و در میان انسان ها، پیامبران بهترین مظاهر آن صفات و اسماء اند و در میان پیامبران، پیامبر اکرم، مظهر نام و کامل اسما و صفات حق تعالی است. او هم چنین در فصل دیگر کتاب خواننده را با آرای سهروردی، خواجه نصیر طوسی، صدرالمتألهین، حاج ملا هادی سبزواری، ملا عبدالله زنوزی، قاضی سعید قمی و برخی شخصیت ها چون ابن خلدون، ابن سینا، ارسطو و افلاطون –درخصوص اسماء و صفات حق- آشنا می کند. سپس در این رابطه سؤالاتی را مطرح نموده و سخنان برخی از حکما و متکلمان و ارباب سلوک را در باب اسما و صفات الهی مورد توجه و نقد و بررسی قرار می دهد.