اسلام و محیط زیست

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Islam and the Environment
زبان مقصد:
ناشر: انتشارات اسراء
تاریخ نشر: 1392
تعداد صفحه: 360
نوبت چاپ: 7
متن معرفی کتاب:

کتاب اسلام و محیط زیست، مجموعه‌ای از نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و پیام‌های حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی است که در زمینه‌ی محیط زیست ارائه شده‌اند. این کتاب با یک مقدّمه، در پنج فصل تدوین شده است. در مقدّمه از زیبایی و زیبایی‌شناسی سخن رفته و جهان و خلقت زیبا، مظهر خداوند صاحب جلال و جمال معرّفی شده است. مطالبی که در این اثر طرح شده است، عبارت‌اند از: آبادانی زمین و تأسیس مدینه‌ی فاضله توسّط خلیفة الله، صبغه‌ی علوم انسانی و دینی محیط زیست، رابطه‌ی اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی، تلاش در طبیعت و تأثیر آن در سلامت محیط زیست، تأثیر حسن معاشرت در سلامت محیط زیست.

این اثر نفیس با نگرش الهی به محیط زیست، افزون بر بیان وظیفه‌ی انسان در جهت حفظ محیط زیست، راه زندگی سالم را تبیین و سرّ حوادث ناگوار طبیعت را بیان می‌کند. به بیان دیگر، موضوع این کتاب، محیط زیست و حفاظت از آن با در نظر داشتن جنبه‌های اجتماعی اسلام است. محتوای این کتاب از برترین و عالی‌ترین معارف الهی سرچشمه گرفته است. نویسنده‌ی این اثر، از زوایای مختلف انسانی و دینی به موضوع مهم و ارزشمند محیط زیست پرداخته و ضمن ارائه‌ی تحلیلی هستی‌شناختی، چگونگی تعامل شایسته‌ی بشر با آن را بررسی کرده است. از دیگر مطالب این کتاب می‌توان به: نقش استعمارگران در آلوده کردن و ناامن کردن محیط زیست، رفع شبهه‌ی عدم هماهنگی بین قداست دینی با علوم و امور مادّی، تأثیر وحی در شکوفایی علوم انسانی، آیات ناظر به رابطه بین اعمال شرّ و حوادث ناگوار، و هم‌چنین اعمال نیک و حوادث گوارا، و تأثیر آیین سیاسی اسلام در صلح و امنیت محیط زیست، اشاره کرد.