اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی (جلد2)

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه - محمد ابراهیمی
عنوان انگلیسی: Islam and International Public Law (Vol. 2)
ناشر: انتشارات سمت
تاریخ نشر: 1381
تعداد صفحه: 456
محل نشر: تهران
سال نشر: 1381
تعداد صفحه: 456
نوبت چاپ:
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب