اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی (جلد1)

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه - محمد ابراهیمی
عنوان انگلیسی: Islam and International Public Law (Vol. 1)
ناشر: انتشارات سمت
تاریخ نشر: 1381
تعداد صفحه: 416
محل نشر: تهران
سال نشر: 1381
تعداد صفحه: 416
نوبت چاپ: 4
متن معرفی کتاب:
پیشنهاد ترجمه کتاب