اسلام و حقوق بین‌الملل 1 و2

نویسنده: محمدرضا ضیائی و بیگدلی
عنوان در زبان مبدا: Islam and International Law 1 and 2
ناشر: گنج دانش
تاریخ نشر: 95
تعداد صفحه: 196
محل نشر:
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی جلد اوّل، از جمله مجموعه‌کتاب‌های «درآمدی بر حقوق اسلامی» است که این جلد آن به «اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی» اختصاص یافته و گروه حقوق پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه آن را تدوین کرده است. نویسنده در این کتاب، به بررسی مسائلی چون: مسأله‌ی قلمرو یا سرزمین به عنوان عاملی مهم در تشکیل دولت، موضع اسلام در تقسیم جهان به دارالإسلام و دارالکفر، ایده‌ی تشکیل جامعه‌ی جهانی و به تعبیر صحیح‌تر جهانی بودن آیین اسلام، بررسی مبانی مشروعیت و حقوق اساسی دولت‌ها از دیدگاه حقوق بین‌الملل و اسلام پرداخته است.

نگاهی به تاریخ بشر، گویای آن است که روابط اقوام و ملّت‌های مختلف با یکدیگر، معمولاً با درگیری و جنگ توأم بوده و کم‌تر ملّتی در گذشته از مصائب جنگ و درگیری‌های خونین در امان بوده است. در این زمینه، قوانین و مقرّراتی هم که بتواند پدیده‌ی جنگ را از صحنه‌ی زندگی بشر حذف کند و یا حتّی آثار سوء آن را کم‌تر سازد، وجود نداشته است. مسأله‌ی حقوق بین‌الملل از جمله‌ی مباحثی‌ست که در قرن‌های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است و نویسنده در این کتاب، دیدگاه‌های حقوق‌دانان اسلامی را در این خصوص تبیین نموده است.

جلد دوم این اثر نیز شامل مطالبی همچون: روش دولت‌ها در حلّ اختلاف‌های بین‌المللی، حقوق اسیران از نظر مقرّرات بین‌المللی و اسلام، اصل الغای بردگی در جهان و اسلام. غنایم جنگی و روش توزیع آن، حقوق سفیران و شخصیت‌ها و هیأت‌های سیاسی، جاسوسی و مجازات آن در حقوق بین‌الملل و اسلام، پناهندگی در اسلام و روابط بین‌الملل.