تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی The History of Painting in Iran from the Beginning to the Present
زبان مقصد:
ناشر: انتشارات سمت
تاریخ نشر: 1393
تعداد صفحه: 295
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: 4
متن معرفی کتاب:

نویسنده در این کتاب تصویری پر فراز و نشیب از مسیر هنر نقاشی را از ابتدا تاکنون پیش روی خوانندگان می گذارد؛ مباحثی در زمینه ی مفهوم فضا در نقاشی کهن ایرانی، تذهیب، تشعیر و هنر مانوی با عناوینی همچون: هنر سلجوقی و ایلخانی، هنر تیموری، هنر صفویه، هنر افشاریه و زندیه و قاجار، هنر پهلوی و هنر پس از انقلاب. او در خلال این مباحث مشخص می سازد که بخش‌های وسیعی از تحولات نقاشی ایران به تحولات نقاشی غرب شبیه است و در مواردی نیز همچون شصت سال گذشته، خاطرنشان می کند که نقاشی ایران از نقاشی جهان غرب متفاوت است.