تاریخ موسیقی ایران

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی The History of Iranian Music
زبان مقصد:
ناشر: فرهنگ طرح نو
تاریخ نشر: 1388
تعداد صفحه: 814
نوبت چاپ: 2
متن معرفی کتاب:

نویسنده در این کتاب به تعریف موسیقی می پردازد و ضمن بیان چگونگی پیدایش موسیقی و سازها، از تمدن های پیشین و پیوند آن ها با تمدن ایران باستان سخن می گوید. پس از این توضیحات، نویسنده به تقسیم بندی موسیقی ایران، توضیح درباره ی دورهای ریتمیک، اسامی آلات موسیقی و سلسله ها و خاندان و رسالات کهن موسیقی می پردازد. نویسنده با توجه به مستندات تاریخی به تاریخ موسیقی ایران نیز از دوره ی آریایی تا مادها و هخامنشیان و ساسانیان، موسیقی در دوره ی اسلام و عباسیان، دانشمندان موسیقی دان دوره ی اسلامی، حمله ی مغول ها، دوره تیموری تا صفویه و قاجار و اتفاقات آن دوران تا دروه ی پس از قاجار پرداخته است. کتاب در 2 جلد به چاپ رسیده است.