تاريخ انتشار: شنبه 14 فروردين 1400 - 09:12

گزارش تقدیر وزیر رفاه و امور شاغلین خارج از کشور بنگلادش از سفارت ج.ا.ایران در بنگلادش برای دریافت کتاب خون دلی که لعل شد.

گزارش تقدیر وزیر رفاه و امور شاغلین خارج از کشور بنگلادش از سفارت ج.ا.ایران در بنگلادش برای دریافت کتاب خون دلی که لعل شد.

جناب آقای عمران احمد وزیر رفا و امور شاغلین  خارج از کشور بنگلادش؛ بعد از دریافت نسخه ای از ترجمه کتاب خون دلی که لعل شد (به زبان بنگالی ) که  داستان زندگانی مقام معظم رهبری از کودکی تا میان سالی و خاطرات دوران مبارزات ستم شاهی ایشان است ؛ طی نامه ای تقدیر آمیز خطاب به سفیر ج.ا.ایران در بنگلادش  از اینکه فرصت آشنایی هرچه بهتر با زندگانی و شخصیت مقام معظم رهبری را پیدا نموده است از ایشان تشکر نموده است.