با کاروان حله

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی With the Helleh Caravan
زبان مقصد:
ناشر: انتشارات امیر کبیر
تاریخ نشر: 80
تعداد صفحه: 480
نوبت چاپ: 12
متن معرفی کتاب:

این اثر استاد زرین کوب به معرفی شاعران برجسته ی ایرانی و نقد و بررسی شعر آنان اختصاص یافته است. کوشش نویسنده این است تا نکته های جدیدی در باب شاعران کشف نماید و به زبان آنان، جلوه هایی از شعر و هنر شاعران را عیان سازد. ضمن آن که نویسنده با شیوه ی نقادی ای که مختص اوست، با نثری ادیبانه، به نقد وتحلیل آرا و دقایق شعری شاعران اهتمام می ورزد و علاوه بر نقد، نکاتی در باب سبک شناسی و تاریخ ادبیات  (تاریخ شعر فارسی) مطرح می کند. این مجموعه شامل بررسی شعر و هنر و اندیشه ی 20 شاعر فارسی است که به ترتیب عبارت اند از: رودکی دقیقی، فردوسی، فرخی، منوچهری، فخرالدین گرگانی، ناصرخسرو،قطران تبریزی، مسعود سعد، خیام، امیر معزی، حافظ،جامی و صائب. بدین ترتیب، نویسنده در این اثر، با استفاده از منابع گوناگون از قبیل تذکره ها و کتاب های تاریخی و آثار محققان و اشعار خود شاعر، و اشارت شاعران دیگر، اطلاعاتی درباره ی اوضاع اجتماعی، شرح احوال و آثار شاعران به دست می دهد.