از گذشته ادبی ایران

نویسنده: عبدالحسین زرین کوب
عنوان در زبان مبدا: On the Literary History of Iran
زبان‌های ترجمه شده: ترکی استانبولی
ناشر: انتشارات الهدی
تاریخ نشر: 1375
تعداد صفحه: 604
محل نشر:
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

مطالب این کتاب عمدتاً بررسی پیشینه ی شعر و گذشته ی ادبی ایران است. این بررسی فراتر ازمحدوده ی تاریخ ادبی، ناظر به شناخت عوامل و اسبابی است که در پیدایش میراث فرهنگی ایرانی، تأثیر داشته اند. تحولات نظم و نثر در این کتاب در دو دوره بررسی شده و نویسنده کوشیده است علاوه بر بررسی فرایند تحوّل در شعر و نثر فارسی، چگونگی بالندگی فرهنگ ایران، در سده های گذشته را نشان دهد. بخش پایانی کتاب درباره ی ادبیات معاصر است. نویسنده معتقد است، مرور گذشته ی ادبی ایران درآمدی بر ادبیات امروز ومعیاری برای ارزیابی میزان هماهنگی فرهنگی نسل کنونی با اقتضائات زمانه به شمار می آید و مباحث نظری در تاریخ ادبیات و نقد ادبی ایران از دیگر موضوعات بررسی شده در بخش پایانی کتاب است.